Sadarbības līgumi debitoru pārraudzībai un parādu atgūšanai

Debitoru pārraudzība:
Ar mainīgu debitoru skaitu
Debitoru pārraudzība:
10 debitori mēnesī
Debitoru pārraudzība:
20 debitori mēnesī
Debitoru pārraudzība:
30 un vairāk debitori mēnesī
Mēneša maksa sākot no 10% no parāda piedziņai nodotās summas Mēneša maksa sākot no EUR 350.00* Mēneša maksa sākot no EUR 600.00* Mēneša maksa sākot no EUR 800.00*

*cenas norādītas bez PVN 21%

Par konkrētu mēneša maksu Sadarbības līgumam vienojamies, slēdzot līgumu un izvērtējot Jūsu uzņēmumam nepieciešamo juridisko pakalpojumu apjomu un  klāstu.

Slēdzot Sadarbības līgumu par debitoru pārraudzību veicam sekojošas darbības:

  • pārraugam debitorus un sekojam saistību izpildes termiņiem;
  • sagatavojam pretenzijas par esošajiem parādiem;
  • sagatavojam prasības pieteikumus tiesām vai šķīrējtiesām;
  • sagatavojam citus dokumentus atkarībā no konkrētās lietas;
  • pārstāvam Jūsu uzņēmumu tiesas sēdēs;
  • iesniedzam izpildu rakstus izpildei tiesu izpildītājam.