Jaunumi


Dāvinājuma līgums

Dāvinājums ir juridisks darījums, kurā kāda persona labprātīgi piešķir sev piederošu mantisku vērtību citai personai. Šo procesu var īstenot... Read More

Mantojuma tiesības un mantošanas process Latvijā

Lai saprastu, kas ir mantojuma tiesības, sākumā jāizprot jēdziens – Mantojums. Ar mantojumu tiek saprasts kopums, kurā ietilpst visa mantotā... Read More